Projekt

Poradenstvo

Poradenstvo zahŕňa činnosti zamerané na školenia obsluhy, alebo údržby navrhovaných systémov. V tomto ohľade máme veľmi dobrý prehľad a aj vyhodnotenie kvality školiacich stredísk. Vzhľadom na ich program a obsah jednotlivých kapitol vieme potom navrhnúť doškoľovacie konzultácie a prostriedky na vlastnú systémovú údržbu u každého zákazníka presne podľa individuálnych potrieb. V tejto oblasti disponujeme možnosťou sprostredkovať Vám kontakt na špičkových lektorov v Českej aj Slovenskej republike, poprípade zamestnancov výrobcov a to nielen na dodávky realizované našou spoločnosťou, ale aj problémy vyskytujúce sa v riešeniach po iných dodávateľoch. V prípade Vášho záujmu nás kontaktujte e-mailom, alebo telefonicky.

Návrh systémov

Na základe analýzy Vašich požiadaviek vypracujeme návrh na komplexné, alebo čiastkové riešenie s ohľadom na finančné možnosti a technologické potreby. Za týmto účelom spolupracujeme s adaptabilnými, konštrukčnými, výrobnými a inžinierskymi firmami.
V tejto fáze je aktuálne rozhodnutie, či Vaše požiadavky spĺňa niektorý zo systémov, najmä z pohľadu návratnosti celkovej investície.
Pokiaľ Vás oslovila táto ponuka, kontaktujte nás e-mailom a dohodneme si osobné stretnutie s vedením spoločnosti.