Riadiace systémy SIMATIC

Riadiace systémy SIMATIC

Široké možnosti rozšírení

Portfólio riadiacich systémov SIMATIC zahŕňa základné, pokročilé, distribuované a softvérové riadiace jednotky.

Maintenance Check mark

Optimálne automatizačné riešenia

Pre každú aplikáciu vďaka projektovaniu v prostredí TIA Portal (Totally Integrated Automation Portal)

Dokonalé riešenia pre každú aplikáciu

Ponúkame ucelený rad programovateľných automatov SIMATIC.

Všetky systémy sú k dispozícii aj v bezpečnostnej verzii. Okrem možnosti rozšírenia ponúka každá riadiaca jednotka aj integrované systémové funkcie:

Tým je zaistená vysoká flexibilita návrhu alebo možnosť prispôsobiť si automatizačné riešenia podľa potreby bez nutnosti neustále získavať ďalšie poznatky a skúsenosti.

Bezproblémová integrácia riadiacich systémov SIMATIC do jednotného inžinierskeho prostredia TIA Portal umožňuje prehľadné a konzistentné ukladanie dát, ponúka šikovný koncept knižníc a jednotnú prevádzkové filozofiu. Aj preto je použitie univerzálnych funkcií mimoriadne jednoduché.

Každý riadiaci systém si môžete nastaviť a zapojiť inak. Portfólio programovateľných automatov SIMATIC zahŕňa modulárne, kompaktný a počítačové procesorovej jednotky (CPU).

Integrovaná systémová diagnostika s účinnou analýzou chýb a rýchlym riešením problémov skracuje dobu nutnú pre uvedenie do prevádzky a minimalizuje prestoje vo výrobe. Chyby sa jednotným spôsobom zobrazujú na operátorskom paneli (HMI), na webovom serveri aj na displeji systému SIMATIC S7-1500.

Bezpečnostné riadiace jednotky SIMATIC ponúkajú maximálnu úroveň integrácie: jeden celok, jeden komunikačný systém a jedno projektovanie pre štandardné aj zabezpečenú automatizáciu. Vo všetkých systémoch SIMATIC sú začlenené technologické funkcie pre úlohy spojené s počítaním a meraním, pre reguláciu so spätnou väzbou a riadenie polohy a pohybu. Technologické CPU sa využívajú pre sofistikované riadenie polohy a pohybu. Duševné vlastníctvo a investície, ktorú predstavuje, sú v bezpečí vďaka integrovanej ochrane znalostí. Tá chráni cenné informácie proti kopírovaniu a neoprávnenej manipulácii. Toto je združené pod názvom „Security Integrated“

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.